TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

kredyty, pożyczki, lokaty, rachunki firmowe i osobiste, ubezpieczenia ...


Kredyty dla firm

Potrzebujesz środków na bieżące dofinansowanie działalności – utrzymanie płynności finansowej, a może na dalsze inwestycje. W obu przypadkach idealnym rozwiązaniem są kredyty dla firm.

Alior Bank Kredyt dla firm nawet do 3 mln złotych

Alior Bank

  • kredyt firmowy do 3 mln złotych
  • dojazd do klienta na jego życzenie
  • decyzja kredytowa w 20 minut
  • kredyt można przeznaczyć na dowolny cel

Kredyty firmowe

Bank BNP Paribas S.A.

  • Prowizja 0% za udzielenie kredytu
  • Marża od 2,40% z ubezpieczeniem (1)
  • Kwota kredytu do 500 000 zł

(1) Niższa marża dotyczy kredytów z zabezpieczeniem w formie cesji praw z ubezpieczenia Cardif albo w formie wskazania Banku jako uposażonego w ramach ubezpieczenia na życie Cardif. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Kredytobiorcy w zależności od dostępnego pakietu ubezpieczeniowego.
Szczegóły w Warunkach ubezpieczenia dostępnych w oddziale Banku oraz na stronie: www.bnpparibas.pl/male-firmy. Propozycja jest skierowana do mikroprzedsiębiorców z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy rozliczają się na pełnej księgowości i osiągnęli przychody roczne netto ze sprzedaży za ostatni rok obrotowy powyżej 4 mln zł. Szczegóły, w tym informacje o opłatach i prowizjach, dostępne w oddziałach Banku i na www.bnpparibas.pl. Warunkiem udzielania kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem Banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane